• A játékidő 10 perc, kivételt képez az elődöntő és döntő.
 • Ha egy csapat 3 felszólítás után sem jelenik meg az asztalnál, kiesik, így az ellenfélcsapat automatikusan továbbjut.
 • Minden asztalnál a kijelölt bíró dönt a szabályok érvényességéről (dobás, könyök,hibák, stb.)
 • Ha egy csapat, vagy annak valamely tagjának viselkedése nem megfelelő (abíróval, vagy játékostársakkal szemben); Fizikai vagy szóbeli agresszívmegnyilvánulások esetén, (a helyzet súlyosságát tekintve) második felszólításután, vagy azonnal a bíró kizárhatja az adott csapatot.
 • Csapatokat csak 18 év feletti játékosok alkothatják.
 • A játék célja az, hogy az ellenfél poharait eltüntessük: amelyik pohárbabeletalálunk, annak tartalmát ellenfelünk elfogyasztja, majd a poharat a bírónakadja. Az nyer, akinek hamarabb sikerül kidobnia ellenfele poharait.
 • A játékból kivett poharakat a bírónak kell adni, tilos megrongálni vagy eldobni.
 • A játékos kell figyeljen a labdákra, amivel játszanak az adott asztalnál.

JÁTÉK MENETE

Kezdés:

Mindkét csapatban van két-két játékos, akik eldöntik egymást közt a sorrendet. (1-es játékos valamint 2-es játékos) Az 1-es játékos az ellenfél csapatból az 1-es-nek dob, amíg a 2-es játékos a 2-es játékosnak.

A játék elején a csapatok a kezdés jogáért dobnak. Mindkét csapatból egy-egy játékos egymás szemébe nézve egyszerre dobják a labdákat. Az a csapat kezd, aki hamarabb betalál ellenfele valamelyik poharába. Ha ezeknek nem sikerül, a másik két játékos dob. Három sikertelen dobás után kő-papír-olló dönt a felek közt. Egy csapat önkéntesen is lemondhat a kezdés jogáról.

Figyelemelterelés:

A játékos semmilyen eszközzel nem akadályozhatja ellenfelét. A játékosok nem dobálhatnak semmit egymás felé, hogy ezzel zavarják ellenfelüket. A védekező csapat, míg a másik csapat dob, nem nyúlhat hozzá a poharakhoz, nem nyúlhat az asztal fölé (nem takarhatja el a poharakat). Kivételt képez a pattintós dobás esetében a védekezés.

A játékosok nem fújhatnak, legyezhetnek, hogy ezzel zavarják a labda menetét. Taktikázni lehet, amíg a fair-play keretein belül történik. (időhúzás, félrevezetés, stb.)

Dobások:

 • A dobás csak akkor érvényes, ha a dobó játékos könyöke a játéktéren kívül van (vagyis az nem ér az asztal szélétől bennebb, illetve nem nyúl be az asztal fölé).
 • Az ellenfél akkor dobhat, ha a kezdő csapat mindkét játékosa már eldobta a labdát, kivételt képez, ha mindketten betalálnak. Ilyenkor visszakapnak egy labdát és dobhatják a bónusz dobást.
 • A második játékos csak akkor dobhat, ha az első játékos labdája poharat vagy asztalt ért.
 • Dobásnál nem számít a játékosok sorrendje.
 • Ha egy csapat ugyanabba a pohárba dobja a labdát, az adott pohár körül levő közvetlen poharakat is le kell venni, illetve tartalmát elfogyasztani, lehetőleg egyenlően elosztva a két játékos között. Ebben az esetben nincs bónuszdobás.
 • Ha a játékos ivópoharába sör van, az ellenfél megpróbálhatja beledobni a labdát. Ha ez sikerül, az ellenfél rögtön elveszti a játékot. (érvényes akkor is, ha bepattan, vagy véletlenül beleesik.)
 • Ezt a dobást bármilyen módon ki lehet védeni (amennyiben a pohárból nem folyik ki a sör). A poharat nem szabad letenni, tilos fogni, vagy takarni a pohár száját.
 • A labda eljuthat az ellenfélhez dobva vagy pattintva.

Pattintós dobás:

A pattintott labda találata kettőt ér. Az adott poháron kívül egy tetszőleges poharat is le kell vennie a védekező csapatnak.

Akkor számit pattintós labdának, ha legalább egyszer pattan az asztalon, mielőtt beesik a pohárba. Az első pattanás után a védekező csapat kivédheti (elütheti, megfoghatja) a labdát. Itt is érvényes az, hogy az 1-es játékosnak csak az 1-es játékos védheti ki a dobását, illetve a 2-es támadónak, a 2-es védekező.

Ha ugyanabba a pohárba esik mind két labda pattintva, a másik szabály lép életbe. (Dobások – 5. szabály)

Bónusz dobás:

Ha mindkét játékos bedobja a labdát, de nem ugyanabba a pohárba, az adott csapatnak van egy bónusz dobása, amelyet bármelyik játékos dobhat. Még a bónuszdobás előtt a kidobott poharak lekerülnek az asztalról.

Ha a labda visszagurul a támadó csapathoz (az asztalon visszatér az adott csapat térfelére) a dobó játékos megismételheti a dobását háttal. Ehhez a dobáshoz hozzáérni nem lehet, nem szabad elütni, még akkor se, ha pattan. Ha ebből a dobásból is visszajön a labda, az adott játékos nem ismételheti meg a bónusz dobást.

Ha dobás közben meglökik az asztalt, a bíró dönt a dobás megismétléséről.

Túldobás:

Túldobott labdának számít az, ami se poharat se asztalt nem éri. Ha a védekező csapat elkapja a dobást egy kézzel egyből, az ellenfél dobója le kell vegyen egy tetszőleges poharat, és meg kell igya annak tartalmát. Itt is érvényes az, hogy az 1-es játékosnak csak az 1-es játékos foghatja meg a dobását, illetve a 2-es támadónak, a 2-es védő.

Csak akkor érvényes az elkapás, ha a támadó csapatnak több mint egy pohara van.

Mentés:

 • Ha az egyik csapat utolsó poharába beletalálnak, van egy mentése.
 • A mentés azt jelenti, hogy dobhat egyszer az ellenfélnek, és ha beletalál egy pohárba, a játék folytatódik. Minden csapat csak egyszer menthet. A játékosok eldöntik maguk közt, ki végzi el a dobást.
 • Ha lejár az idő, nincs több mentés. Ebben az esetben az a csapat nyer, akinek több pohara van az asztalon. Abban az esetben, ha ez egyenlő, az a csapat nyer, aki hamarabb betalál a másik poharába.

Kifújás:

 • Ha egy dobás után a pohár belső peremén “pörög” a labda, a védekező csapa tegyik játékosa kifújhatja a labdát, míg az sört nem ér. (A fújás csak ebben a helyzetben elfogadott).
 • A bíró eldöntheti, hogy érvényes-e a kifújás az adott esetben.

Ivásra vonatkozó szabályok:

 • A játékos addig kell megigya az ivópoharában lévő sört, ameddig nem talál be ellenfele egy újabb pohárba.
 • Több mint egy poharat nem foghat a játékos, illetve összetölteni több pohár tartalmát nem szabad.
 • Ha felborul egy pohár a dobás következtében, az csak akkor érvényes, ha a pohár belső peremét érintve történt ez. Ha nem így történik, a pohár visszakerül a játékba, újratöltve.
 • Saját pohár kiborítása esetén, a poharat le kell venni, nem kerül sor újratöltésre.
 • Ha egy játékos saját poharába ejti, vagy juttatja a labdát, az adott pohár lekerül az asztalról, és tartalmát el kell fogyasztani

Rendezési lehetőségek: