Időpont
szombat, aug. 27.
16:00-16:45
Helyszín
Vár, Petőfi kávéház
(Marosvásárhelyi Vár)
Típus
Szóforgatag

Zsille Gábor: Petőfi másképp (előadás)

Az iskolai tananyagban nem szereplő érdekességek Petőfiről.

Történetek és kevéssé ismert pesti adalékok révén bemutatjuk, hogy Petőfi nemcsak az alföldi rónaság költője volt és „a nép egyszerű fia”, de ízig-vérig városi ember is, széles műveltséggel és idegen nyelvekkel felvértezve.
Felvillantjuk Petőfi hétköznapi arcát is, szokásait, a piedesztálról leemelve őt.

Évtizedek óta tanulmányozom Petőfi életének kevésbé ismert eseményeit, vonatkozásait – vallja Zsille –, és meggyőződésem, hogy rendkívül színes, mai szemmel is izgalmas egyéniség volt. Amikor ez év elején a Petőfi Kulturális Ügynökség nekem szegezte a kérdést, hogy milyen irodalmi témáról tartanék szívesen rendhagyó irodalomórákat, azonnal rávágtam: Petőfi Sándorról.

A negyvenöt perces, oldott hangvételű előadás során kalandos történetek és kevésbé ismert tények, adatok kerülnek elő. Kiviláglik, hogy Petőfi nemcsak az alföldi rónaság költője volt és „a nép egyszerű fia”, hanem ízig-vérig városi ember is, széles műveltséggel és idegen nyelvekkel felvértezve. Zsille nem titkolt célja, hogy közelebb hozza a 19. századi romantika zsenijét a 21. század emberéhez, iskolásaihoz. Ennek érdekében felvillantja Petőfi hétköznapi arcát és szokásait, mintegy leemelve őt a piedesztálról. Például megtudhatunk néhány részletet (persze nem mindent) Petőfi és Szendrey Júlia nászéjszakájáról, és megleshetjük, hogy Sándor milyen körülmények között fordította elsőként magyarra a Robin Hoodot. Kiderül, hogy a Nemzeti dal szerzője rajongásig szerette a túrós csuszát, ellenben az alkohol kimondottan rossz hatással volt rá. Szó esik Sándor utazási és biliárdozási szokásairól, Júlia irodalmi tehetségéről és Andersen-fordításairól, valamint fiuk, Zoltán tragikus sorsáról.

 

Szervező: Petőfi Kultúrális Ügynökség, Marosvásárhelyért Egyesület